Na začátku letošního roku došlo ke změnám ve vlastnických strukturách firmy Procamp. Ty plynule doprovází i změny v oblasti prezentace a vystupování firmy.

Procamp zůstane Procampem

Přelomem let 2020 a 2021 došlo k odkupu slovenského Procampu firmou Egoé s jednoznačným záměrem posunout zavedenou značku na poli minikaravanů o krok vpřed. Touto změnou se na kvalitě vyráběných karavanů nic nemění, naopak bude snahou do budoucna přijmout změny, které karavany posunou o pár kroků vpřed. 

Prvním takový krokem je změna vizuálního stylu společnosti. Původní logo Procampu nahrazuje jednodušší a elegantnější varianta, která společnosti pomůže lépe nastavit další směr, kterým se bude firma ubírat. Logo tvoří název Procamp v jednoduchém fontu s přesnout geometrií a jasně definuje kapitálky v názvu firmy. Oteřené P má symbolizovat tendenci směřovat do budoucna a zároveň odkazuje na již typický tvar karavnů firmy Procamp. Poukazuje na smýšlení společnosti, která je otevřená novým krokům. Procampu vlastní oranžová barva je v novém vizuálním stylu použita jako doplňková barva je doplněná je o moderní zelenou. 

Paralelně se změnou loga dochází i ke změně webových stránek. Ty jsou nyní modernější a šikovnější než kdy předtím. Obsahují všechny důležité informace a podklady, které můžete při rozhodování potřebovat. 

Částečnou proměnou postupně projdou i jednotlivé modely karavanů, které dostanou modernější a čistší design, podobně jako vizuální styl společnosti.